Wireless Networking Group
| | | |
Cellular Network

   Guan-Hua Tu, Chunyi Peng, Hongyi Wang, Chi-Yu Li, Songwu Lu

      "How Voice Calls Affect Data in Operational LTE Networks,"

      ACM MOBICOM, 2013.
   Guan-Hua Tu, Chunyi Peng, Chi-Yu Li, Xingyu Ma, Songwu Lu

      "Accounting for Roaming Users on Mobile Data Access: Issues and Root Causes,"

      ACM MOBISYS, 2013.
   Chunyi Peng, Chi-Yu Li, Guan-Hua Tu, Songwu Lu, Lixia Zhang

      "Mobile Data Charging: New Attacks and Countermeasures,"

      ACM CCS, 2012.
   Chunyi Peng, Guan-Hua Tu, Chi-Yu Li, Songwu Lu

      "Can We Pay for What We Get in 3G Data Access?,"

      ACM MOBICOM, 2012.
   Suk-Bok Lee, Dan Pei, MohammadTaghi Hajiaghayi, Ioannis Pefkianakis, Songwu Lu, He Yan, Zihui Ge, Jennifer Yates, Mario Kosseifi,

      "Threshold Compression for 3G Scalable Monitoring,"

      IEEE INFOCOM, 2012.
    Chunyi Peng, Suk-Bok Lee, Songwu Lu, Haiyun Luo, Hewu Li,

      "Traffic-Driven Power Saving in Operational 3G Networks,"

      ACM MOBICOM, 2011.
  More        
Wi-Fi Network

    Ioannis Pefkianakis, Chi-Yu Li, Chunyi Peng, Suk-Bok Lee, Songwu Lu

      "CMES: Collaborative Energy Save for MIMO 802.11 Wireless Networks,"

      IEEE ICNP, 2013.
    Chi-Yu Li, Chunyi Peng, Songwu Lu, Xinbing Wang

      "Energy-based Rate Adaptation for 802.11n,"

      ACM MOBICOM, 2012.
  More        
Cloud Computing

   Chunyi Peng, Minkyong Kim, Zhe Zhang, Hui Lei,

      "VDN: Virtual Machine Image Distribution Network for Cloud Data Centers,"

      IEEE INFOCOM, 2012.
    Kai Chen, Chuanxiong Guo, Haitao Wu, Jing Yuan, Zhenqian Feng, Yan Chen, Songwu Lu, Wenfei Wu,

      "DAC: Generic and Automatic Address Configuration for Data Center Networks,"

      IEEE/ACM Transaction on Networking, 20(1), 84-99, 2012.
  More        
UCLA WiNG LAB © 2012 | Privacy Policy |Terms of Use